Albert Heijn

Onze melk gaat naar de zuivelfabriek de Graafstroom die maakt van onze melk de lekkerste kaas waarvan een deel bij Albert Heijnwordt verkocht. Wij doen mee aan het duurzaamheidsprogramma van Albert Heijn. Beter voor Koe, Natuur & Boer Albert Heijn en Royal A-ware, onze kaasfabriek de Graafstroom, hebben samen het Beter voor Koe, Natuur en Boer programma opgezet. Met dit programma gaan we terug naar boeren zoals het bedoeld is, waarbij koe, natuur en boer met elkaar in balans zijn. Samen met nog 300 andere melkveehouders nemen we deel aan dit programma. ‘Beter’ betekent voor... Koe • Het aantal koeien brengen we in balans met het aantal hectares grasland. Koeien krijgen hoofdzakelijk gras te eten. • Het comfort van de koeien is belangrijk. Zo is er voor elke koe een zacht ligbed en is er extra aandacht voor de gezondheid en welzijn van kalfjes. En zo heeft iedere koe en elke kalfje een koeborstel tot zijn beschikking. Natuur • Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en dat is beter voor het milieu. Het bodemprogramma is uniek. Met speciale zaden bevorderen we de biodiversiteit van de bodem en ontstaat er een kruidenrijk grasland. Zo wordt de bodem gezonder en veerkrachtiger én zien we meer weidevogels in onze graslanden. • Door insectenhotels en bijenkasten te plaatsen, helpen we mee aan natuurlijke bestuiving. Ook zijn insecten belangrijk voedsel voor weidevogels. Weidevogelkuikens worden goed beschermd door het kruidenrijke grasland. Het vernieuwde programma heeft tot doel te komen tot klimaat neutrale melk van de boerderij in 2021. Hierbij wordt de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij geneutraliseerd door vastlegging van CO2 door het gras in de bodem. Na verloop van tijd zal de vastlegging in de bodem groter zijn dan de uitstoot op de boerderij. Met andere woorden, er wordt meer vastgelegd dan uitgestoten.